Zachráněn pupilometrem! – Role pupilometrie v léčbě pacienta s akutním poraněním mozku. Kazuistika z Edinburgu.

Zachráněn pupilometrem!  – Role pupilometrie v léčbě pacienta s akutním poraněním mozku. Kazuistika z Edinburgu.

Dnes bychom Vás chtěli seznámit s kazuistikou zveřejněnou v odborném časopise Brain Injury  v polovině ledna letošního roku.

Jedná se o příklad využití pupilometrie ke zvratu v léčbě, kdy byl 70-ti letému pacientovi na antiagregační léčbě pro srdeční aritmii po pádu diagnostikován subdurální hematom. Na CT byla shledán významný nález 17mm posunu středové čáry, doprovázený unkální herniací a utlačením mozkového kmene. Po neurologickém vyšetření, kdy nebyla zaznamenána reaktivita zornic byl pacient sledován na neuroICU jako „non-survivable brain injury“.

Zde byl použitý přístroj Neuroptics NPi® 200 k posouzení reaktivity zornic a na rozdíl od doposud proběhlého subjektivního hodnocení personálem, digitální pupilometr detekoval reaktivní zornice. Pacient byl urychleně převezen k chirurgickému odstranění hematomu. Jeho stav se výrazně zlepšil a po několika dnech mohl být odeslán na rehabilitační oddělení universitní nemocnice v Edinburgu.

Úplné originální znění kazuistiky naleznete v přiloženém souboru.

Váš tým Mondiag

Share this :

Leave a Comment!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *