Hlavním řečníkem na toto téma s přednáškou “Illuminating the Injured Brain: Quantitative Pupillometry in Critical Care Practice” byl Dr. Mauro Oddo. Bohužel jeho přednáška není veřejně dostupná. Zde můžete nalézt všechny dostupné postery o využití pupilometrie v neurointenzivní péči...