Nestor evropské endoskopie mozkových komor, průkopník na poli léčby normotenzního hydrocefalu /NPH/ Prof. Dr. med. Joachim Oertel – přednosta neurochirurgické kliniky Saarland Medical University pořádá 2. Ročník workshopu ICP & HYDROCEPHALUS. V přiložené pozvánce najdete veškeré...