Pro druhou polovinu roku 2018 jsme připravili novinku, která přináší nový způsob využití NIRS /near infrared spectroscopy/ v intenzivní a neurointenzivní péči Kanadská společnost Mespere Lifescience je průkopníkem v neinvazivní monitoraci centrálního venózního tlaku, jugulární oxymetrie a...