M. Oddo – Kvantitativní versus standardní vyšetření pupilárního reflexu pro včasnou prognózu u pacientů s komatickou zástavou srdce: Mezinárodní prospektivní multicentrická dvojitě zaslepená studie.

M. Oddo – Kvantitativní versus standardní vyšetření pupilárního reflexu pro včasnou prognózu u pacientů s komatickou zástavou srdce: Mezinárodní prospektivní multicentrická dvojitě zaslepená studie.

Výslednou práci osmi zahraničních týmů představil na letošním #ISICEM18 v Paříži Prof. M. Oddo.

Ve dvojitě zaslepené, prospektivní, muticentrické studii provedené na vzorku 456 pacientů  byla pro pupilometrii zjištěna 100% pozitivní prediktivní hodnota a specificita v pásmu 98-100%.

Byl sledován výsledný outcome pacientů se srdeční zástavou a následným komatózním stavem. V průběhu prvních 3 dní byla prováděna automatická pupilometrie pomocí přístroje Neuroptics, vyjadřující výslednou hodnotu pomocí indexu NPi. /Nerological Pupil Index/.

V případě, že byl NPi naměřen menší než 2, výsledný outcome pacienta byl na 100% neuspokojivý.

Fulltext studie naleznete zde:

Quantitative versus standard pupillary light reflex for early prognostication in comatose cardiac arrest patients: An international prospective multicenter double-blinded study.

 

Share this :

Leave a Comment!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *