Korelace pupilometrie a měření nitrolebního tlaku (ICP)

Korelace pupilometrie a měření nitrolebního tlaku (ICP)
Byla uveřejněna nová studie popisující korelaci pupilometrického měření s měřením nitrolebního tlaku.

Připojuji překlad abstrakta přiložené studie.

Úvod: Automatizovaná pupilometrie se objevuje jako doplněk v neurointenzivní péči především proto, že překonává omezení manuálních pupilárních vyšetření. Ačkoli několik nedávných studií poukazuje na vysokou přesnost posouzení  reaktivity zornic, nemnoho z nich zkoumá klinické použití, tj, jak dobře parametry korelují s monitorováním multimodality a klinickými výsledky. Primárním cílem této studie bylo prozkoumat vzájemné vztahy mezi  hodnotami automatické pupilometrie a hodnotami intrakraniálního tlaku (ICP) u pacientů s traumatickým poškozením mozku.

Design studie: Prospektivní studie, opakovaná opatření. 

Vzorek: Studovaný vzorek se skládal z dospělých pacientů s neurologickým poškozením, kteří byli přijati na jednotky intenzivní péče, vyžadující hodinové neurologické vyšetření a pupilární kontrolu v rámci traumatu I. Stupně. 

Postupy: Hodinové posouzení reaktivity zornic a odpovídající hodnoty ICP byly znamenány 72 hodin po přijetí na jednotky intenzivní péče. 

Výsledky: Pravidelné hodinové hodnocení pupilometrie vedlo k získání než 2100 záznamů od 76 pacientů. Průměrný věk studovaného vzorku byl 55,4 let, se střední hodnotou stupnice Glasgow Coma Scale 8,9. Průměrné hodnoty pupilometrie u zahrnutých subjektů zahrnovaly levostrannou konstrikční rychlost 1,22, levý NPi 4,21, velikost levé zornice 2,69,  konstrikční rychlost pravé zornice 1,18, pravý nNPiů 4,18 a velikost pravé zornice 2,57. Průměrný ICP studovaného vzorku byl 12, průměrný cerebrální perfúzní tlak byl 77. Hodnoty pupilometru významně korelovaly s hodnotami ICP u bivariátu (P <.001, r = 0,13-0,23) a multivariačních regresních modelů (F (6) = 17,63 , P <001). 

Závěry: Automatizovaná pupilometrie v neurokritické péči je cenným doplňkem tradičního invazivního sledování. Integrace rutinních hodnocení pupilometrů nejen zlepšuje přesnost vyšetření, ale také koreluje s hodnotami ICP.

https://neuroptics.com/wp-content/uploads/2017/07/McNett-M_Correlations-Betw-Hrly-Pup-Readings-and-ICP-JNN_Jul-17-with-SDC-01-2.pdf

Share this :

Leave a Comment!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *