Dětské polytrauma v Ostravě

Dětské polytrauma v Ostravě

Ve středu 28. listopadu 2018 se v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity uskuteční 2. ročník multioborového setkání dětských intenzivistů

POLYTRAUMA U DĚTÍ

s podtitulem 

Kraniocerebrální poranění

Přijměte pozvání na prezentaci nejnovějších diagnostických trendů v oblasti neurointenzivní péče a přijděte se podívat na náš stánek.

Za tým Mondiag se na setkání těší

Mgr. Jan Vodňanský

Share this :